Follow us on Facebook

Ads Top

Mansh Matrni Andar Poetry & Shayari By Kajal Oza Vaidya 2017
Mansh Matrni Andar Poetry & Shayari By Kajal Oza Vaidya 2017


Mansh Matrni Andar 
Ek Balak Hovu Joyiye
Jivavy Joyiye....
Aenu Mukhy Karan
Kadach Ae Che Ke
Ae Balak Manash Ne
Ksrsht Thatu Ke Zer 
Aoktu Atkave Che...!

No comments:

Powered by Blogger.