Follow us on Facebook

Ads Top

મારી ગઝલોનાં બે મૂળ.


મીઠાં શમણાં, વસમાં શૂળ,

મારી ગઝલોનાં બે મૂળ.

ચોતરફ મૌન, મૌનની વચ્ચે

એક તલસાટ કાયમી તે ગઝલ.

-અમ્રુત ઘાયલ’

No comments:

Powered by Blogger.