દશા મારી અનોખો લય અનોખો તાલ રાખ છે - Hindi Shayari
Follow us on Facebook

દશા મારી અનોખો લય અનોખો તાલ રાખ છે

દશા મારી અનોખો લય અનોખો તાલ રાખ છે


દશા મારી અનોખો લય અનોખો તાલ રાખ છે,

કે મુજને મુફલીસીમાં પન માલામાલ રાખે છે.

નથી એ રાખતા કૈ ખ્યાલ મારો કેમ કહેવાયે,

નથી એ રાખતા તો કોણ મારો ખ્યાલ રાખે છે?

મથે છે આંબવા કિન્તુ મરણ આંબી નથી શકતુ,

મને લાગે છે મારો જીવ ઝદપિ ચાલ રાખે છે.

જમાનો કોણ જાણે વેર વાળે છે ક્યા ભવનુ?

મલે છે બે દિલો ત્ય મધ્યમા દીવાલ રાખે છે.

જીવન નુ પુછતા હો તો જીવન છે ઝેર “ઘાયલ”નું,

છતા હિમ્મત જુઓ ક નામ અમૃતલાલ રાખે છે.

-“ઘાયલ”
દશા મારી અનોખો લય અનોખો તાલ રાખ છે દશા મારી અનોખો લય અનોખો તાલ રાખ છે Reviewed by Bhagyesh Chavda on June 20, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.