ગુસ્સે થયા જો લોક તો પત્થર સુધી ગયા – ઘાયલ - Hindi Shayari
Follow us on Facebook

ગુસ્સે થયા જો લોક તો પત્થર સુધી ગયા – ઘાયલ

ગુસ્સે થયા જો લોક તો પત્થર સુધી ગયા – ઘાયલગુસ્સે થયા જો લોક તો પત્થર સુધી ગયા,

પણ દોસ્તો ના હાથ તો ખંજર સુધી ગયા.

જુલ્ફોય કમ નહોતી જરા એ મહેક માં,

મુરખા હતા હકીમ કે અત્તર સુધી ગયા.

એમ જ કદાપિ કોઇને લોકો ભજે નહિ,

ખપતું’તુ સ્વર્ગ એટલે ઇશ્વર સુધી ગયા.

‘ઘાયલ’ ની ભાવભીની અમારે તો દોસ્તી,

આ એટલે તો દુઃશ્મનોના ઘર સુધી ગયા.

– ‘ઘાયલ’
ગુસ્સે થયા જો લોક તો પત્થર સુધી ગયા – ઘાયલ ગુસ્સે થયા જો લોક તો પત્થર સુધી ગયા – ઘાયલ Reviewed by Bhagyesh Chavda on June 20, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.